เครื่องตั้งศูนย์ถ่วงล้อ นำเข้าจาก สหรัฐอเมริกา

เครื่องตั้งศูนย์ล้อ HUNTER HawkEye Elite สามารถ อ่านค่ามุมล้อได้ใน 2 นาที

ด้วยกล้องระบบ Digital 4 กล้องทำงนร่วมกับเป้ารับสัญญาณแบบ 3 มิติ 

จับยึดที่หน้ายาง ล้อไม่เป็นรอย  รองรับการตั้งศูนย์ล้อได้ทั้ง รถยนต์นั่งและรถบรรทุกขนาดเล็ก